Profil osobisty - Baza Danych


Nabór zamknięty.
 Proszę nie wysyłać zgłoszeń.
Formularz i Regulamin zostają jedynie do wglądu. 
HexxBOX – Poznaj i testuj z 1001pasji!     1. Zgłoszenia może dokonać każdy, kto jest Publicznym Obserwatorem bloga 1001pasji, polubił stronę na FB lub ma konto na G+.
1a. Zgłoszenia niekompletne są nieważne
  
1b. Uzasadnij, dlaczego to właśnie Ty będziesz idealną Recenzentką? – najciekawsze odpowiedzi będą miały pierwszeństwo
podczas dopasowywania zestawów.

1c. Zgłoszenia będą przyjmowane bezterminowo!


1d. Ogłoszenie naboru będzie sygnalizowane notką promocyjną, która będzie miała na celu prezentację produktów przeznaczonych do testowania oraz firm, które zostaną włączone do udziału w projekcie.
Przez nabór rozumiemy wyłonienie Uczestniczek z Bazy Danych, którą
staje się Profil osobisty.


1e. W terminie 7 dni od zakończenia ogłoszonego naboru zostanie ogłoszona lista osób, które będą brały udział w akcji HexxBOX – Poznaj i testuj z 1001pasji!

1f. Osoby, które zostały zakwalifikowane do Recenzentek HexxBOX’a wracają do puli ponownego wyboru po 6 miesiącach czyli okresie obowiązującym w zakresie testowania i zaprezentowania własnej opinii.
W ten sposób wszyscy mają równe szanse.

1g. Uczestnik, który wypełni Profil osobisty proszony jest o potwierdzenie tego komentarzem pod notką  o treści - Wysłane!
 
1h. Profil osobisty wystarczy wypełnić jednorazowo, nie ma konieczności 
wypełniania przed każdą edycją!  

 
1i. Recenzentka zobowiązuje się do zachowania stałej formuły tytułu posta, który zaczynać będzie się frazą - HexxBOX – Poznaj i testuj z 1001pasji!-  
 


2. Podstawowym warunkiem jest prowadzenie bloga z bieżącymi aktualizacjami, będzie to weryfikowane. W przypadku osób nie prowadzących bloga, proszę o podanie konta G+ lub na FB. Osoby bez konta będą zobowiązane do Recenzji Gościnnych. 

3. Fundatorem produktów przeznaczonych do testów jest 1001pasji oraz firmy ujęte w pasku bocznym po prawej stronie bloga. Panel będzie na bieżąco aktualizowany 

4. Zgłoszenie do udziału HexxBOX – Poznaj i testuj z 1001pasji! jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. 

5. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia testowania służy każdemu uczestnikowi w ciagu 7 dni od daty zakończenia testów.
6. Reklamacje składać można na adres hexxana@gmail.com

7. Uczestnik zobowiązuje się do zamieszczenia baneru HexxBOX wraz z linkiem do www.1001pasji.com przez cały czas trwania akcji, który wynosi 6 miesięcy.

Podczas tego okresu zostanie przetestowany i zrecenzowany pakiet otrzymanych kosmetyków, który liczy się od daty otrzymania przesyłki.

8. Lista Recenzentek (i Recenzentów) zostanie zamieszczona na www.1001pasji.com wraz z nazwami blogów, na których zostaną opisane produkty.

9. Osoby, które nie posiadają blogów będą proszone o podanie konta G+ lub na FB w celu weryfikacji, a recenzje zostaną zamieszczone na 1001pasji.com w formie Recenzji Gościnnych.

10. Wybrane osoby do testowania proszę o kontakt na adres hexxana@gmail.com a w temacie proszę podać tytuł HexxBOX – poznaj i testuj z 1001pasji!

Jest to bardzo ważne oraz usprawni komunikację!

11. Zestawy zostaną dopasowane dzięki formularzowi Profil osobisty.

12. Uczestnik ma wpływ na zawartość zestawu poprzez deklarację wyboru, która zostanie wzięta pod uwagę podczas kompletowania listy osób Recenzujących.

13. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

14. Uczestnik zobowiązuje się do zamieszczenia recenzji w wyznaczonym czasie tj. w przeciągu 6 miesięcy od daty otrzymania przesyłki, lecz nie wcześniej niż po 3 tygodniach od rozpoczęcia testów. Ma to wpływ na ocenę końcową i ile kolorówka rządzi się innymi prawami, to pielęgnacja jest zupełnie inna. 

W publikowanej recenzji proszę zamieścić linki odsyłające do bloga www.1001pasji.com oraz strony potencjalnego Sponsora.
Proszę wziąć to pod uwagę.

15. Uczestnik zobowiązuje się do wysłania linku po opublikowanej recenzji
 na adres hexxana@gmail.com

 Osoby bez konta będą miały indywidualny harmonogram odnośnie Recenzji Gościnnych.

16.  Uczestnik, który nie wywiąże się z wytycznych zostanie wykluczony w następnych 
edycjach HexxBOX oraz zostanie umieszczony na Czarnej liście. Szanujmy się nawzajem.

17. Uczestnika obowiązuje Przewodnik HexxRecenzentki.